درباره شرکت

شرکت ایران خودرو مازندران در تاریخ 1387/11/30 در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است . به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19بهمن ماه 1393 نام شرکت به " تولید خودرو و صنعت خزر ( سهامی خاص )" تغییر یافته است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت ایران خودرو (سهامی عام) می باشد.

ادامه