شرکت تولید خودرو و صنعت خزر(سهامی خاص)

آخرین اخبار

Image

1- ارتقا بهره ور تولید و بهبود مستمر هزینه های عملیات

2- بهبود تکنولوژی فرایند تولید و افزایش انعطاف پذیری خطوی تولید

3- پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات جامعه (tpm ) جهت افزایش اثر بخشی و کارایی تجهیزات

4- ارتقا عملکرد سیستمهای کیفیت در زنجیره عملیات