شرکت تولید خودرو و صنعت خزر(سهامی خاص)

آخرین اخبار

Image

بیانیه ماموریت

تامین نیاز گروه صنعتی ایران خودرو در مونتاژ و تولید خودرو های سواری بر اساس برنامه های تحقق نقشه راه توسعه محصولات گروه صنعتی ایران خودرو و با بهره گیری از تکنولوژی ها و فرایندهای ارزش آفرین و نیروی انسانی بهره ور و متعهد

چشم انداز

شرکت تولید خودرو و صنعت خزر در جهت دستیابی به اهداف کلان گروه صنعتی ایران خودرو دورنمای خودرو را مطابق با سند ابلاغیه استراتژی به شماره مدرک 2216245001 نهادینه سازی تفکر تولید ناب از طریق استفاده از فنون و روش های نوین تولید و فرهنگ کیفیت محوری اعلام داشته است در این راستا ارزش های سازمانی شرکت مطابق با بیانیه چشم انداز بعنوان محرکی برای ترسیم رفتار های اخلاقی کارکنان تدوین و در جوهره فرهنگی سازمان شرکت اشاعه گردیده است .