شرکت تولید خودرو و صنعت خزر(سهامی خاص)

آخرین اخبار

Image

1- رعایت حقوق مشتریان ، سهامداران ، شرکای تجاری ،کارکنان و جلب رضایت آنان

2- احساس مسولیت در برابر جامعه، حفظ محیط زیست و مصرف بهینه منابع

3- صداقت راستی عدالت تنظیم و دقت در عمل

4- ایجاد فرصت های مساوی برای رشد کارکنان و رعایت شایسته سالاری  در واگذاری مسولیت ها

5- قابلیت مطلوب  فرایندها و کیفیت محصولات تولیدی