شرکت تولید خودرو و صنعت خزر(سهامی خاص)

آخرین اخبار

Image

ما کارکنان شرکت تولید خودرو و صنعت خزر با ایمان راسخ و اراده خالق هستی در تمامی سطوح سازمانی به عنوان یک شرکت تولیدی از خانواده بزرگ ایران خودرو در جهت حفظ منافع مشتری و رعایت حقوق شرکای تجاری شرکت با رعایت کرامت انسانی انصاف و عدالت تولید محصول با کیفیت توسعه فرهنگ کار تیمی ،خلاقیت و نوآوری، احساس مسولیت در برابر جامعه حفظ محیط زیست و مصرف بهینه منابع هم پیمان میشویم و بر این باوریم که با همت و اراده خدمات صادقانه و با ارزشی را به ذینفعان شرکت تقدیم کنیم و تلاشمان بر این است که فضای شرکت آرام باصفا و آکنده از مهر و شادی باشد و میکوشیم از این منظر با خشنودی خلق موجبات خشنودی خالق مهربان را فراهم آوریم .