شرکت تولید خودرو و صنعت خزر(سهامی خاص)

ارتباط با ما

شماره تماس

نام عنوان شغل شماره تماس دپارتمان
امید حسینی نژاد مدیر عامل 35001-101 دفتر مدیر عامل
سیدمحمدرضا میرزاحسینی رئیس دفتر مدیرعامل 35001-101 دفتر مدیر عامل
حمید سیفی مدیر برنامه ریزی، اداری مالی 35001-200 مدیریت اداری و مالی
رجب امیرپور ملا رئیس اداره حسابداری 35001-201 مدیریت اداری و مالی
ارشاد حسن زاده مسئول مالی 35001-202 مدیریت اداری و مالی
پیمان محمدپور کارشناس حسابداری 35001-203 مدیریت اداری و مالی
مسعود زارع رئیس اداره بازرگانی 35001-210 اداره بازرگانی
محمد رضائیان کارشناس بازرگانی 35001-211 اداره بازرگانی
محمدرضا محمدی برنجستانکی کارشناس حقوقی 35001-215 مدیریت اداری و مالی
سیدکمال حسینی رئیس اداره برنامه ریزی و سیستم ها 35001-220 اداره برنامه ریزی و سیستم ها
سیدکمال حسینی رئیس اداره برنامه ریزی و سیستم ها 35001-221 اداره برنامه ریزی و سیستم ها
سیدکمال حسینی رئیس اداره برنامه ریزی و سیستم ها 35001-225 اداره برنامه ریزی و سیستم ها
محمد اخوان کارشناس کارگزینی و آموزش و پژوهش 35001-230 مدیریت اداری و مالی
سید مهدی نعمتی کارگزینی و تربیت بدنی 35001-231 مدیریت اداری و مالی
حمیدرضا سالاریان کارشناس کارگزینی 35001-232 مدیریت اداری و مالی
حسنعلی اتباعی طبری مدیر ارتباطات 35001-300 مدیریت ارتباطات
حسین فضلی مدیر تولید 35001-400 مدیریت تولید
آرمان قاسمی مسئول مونتاژ محصول 35001-401 مدیریت تولید
جلیل نصیری کارشناس تولید 35001-403 مدیریت تولید
حسین محمدزاده کارشناس تولید 35001-405 مدیریت تولید
مهران بوداغی رئیس اداره پشتیبانی و نت 35001-410 اداره پشتیبانی و نت
حسین محمدنیا کارشناس پشتیبانی و نت 35001-412 اداره پشتیبانی و نت
محمد تقی ارمین کارشناس پشتیبانی و نت 35001-413 اداره پشتیبانی و نت
مهران بوداغی رئیس اداره پشتیبانی و نت 35001-415 اداره پشتیبانی و نت
احمد رجب نیا رئیس اداره مهندسی 35001-420 مدیریت تولید
محمد دهقان مسئول مهندسی فرآیند و تغییرات مواد و قطعات 35001-421 مدیریت تولید
ماتیار محمدیاری کارشناس مهندسی 35001-422 مدیریت تولید
حسن غلام زاده نقیبی رئیس اداره کیفیت 35001-600 کیفیت
حسن غلام زاده نقیبی رئیس اداره کیفیت 35001-601 کیفیت
مهدی عابدپور مسئول کیفیت و قطعات ورودی 35001-620 کیفیت
روح اله محرابی شش پل کارشناس کنترل و تضمین کیفیت 35001-621 کیفیت
مجید پهلوان نژاد طبرستانی کنترل و تضمین کیفیت 35001-622 کیفیت
علیرضا نیری مسئول تضمین کیفیت 35001-630 کیفیت
علیرضا نیری مسئول تضمین کیفیت 35001-631 کیفیت
سید محسن علیان امیری مسئول بخش آنالیز و ارزیابی 35001-640 کیفیت
محمدرضا امدادیان طبری مسئول پشتیبانی و توسعه سیستم های کیفی 35001-650 کیفیت
نازنین معتقدی کارشناس تضمین کیفیت 35001-651 کیفیت
امیر عباسی مدیریت برنامه ریزی تامین و لجستیک 35001-700 مدیریت لجستیک
شاهرخ بیکی درونکلا مسئول تحویل خودرو 35001-720 مدیریت لجستیک
سید مصطفی میر حسینی مرزونی سرگروه لجستیک 35001-730 مدیریت لجستیک
اکبر افرادی کاویجانی مسئول تغذیه خط 35001-750 مدیریت لجستیک
خانم بندگان مسئول کنترل اسناد لجستیک و CCR 35001-760 مدیریت لجستیک
سلطانعلی سالاریان کارشناس کنترل اسناد 35001-761 مدیریت لجستیک
خانم بندگان مسئول کنترل اسناد لجستیک و CCR 35001-765 مدیریت لجستیک
رضا قنبرزاده دون مسئول برنامه ریزی و کنترل تولید 35001-770 مدیریت لجستیک
محمد کاظم نوری امیری رئیس اداره حراست 35001-800 حراست