شرکت تولید خودرو و صنعت خزر(سهامی خاص)

جزئیات خبر

Image


در فضای رقابتی امروز، بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت برای سازمان، یک تصمیم استراتژیک است که می تواند عملکرد کلی سازمان را بهبود بخشد و مبنای مناسبی برای برنامه های توسعه پایدار بوجود آورد.
بی شک بکارگیری و استقرار استاندارد های مدیریتی موجب بهبود فرآیندهای کاری بوده و تعالی سازمانی را میسر می گرداند و همچنین می تواند باعث افزایش کیفیت محصول، رضایت مشتریان، ایجاد مزیت رقابتی در فرصت های تجاری ، استفاده بهینه از منابع و افزایش راندمان کاری، کاهش ضایعات و شناسایی فرصت های بهبود فضای کسب و کار می گردد.
در این راستا شرکت تولید خودرو و صنعت خزر در مسیر نقشه راه توسعه خود، با برنامه ریزی، تلاش و همت مدیران و کارکنان خود، موفق به پیاده سازی  و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 از موسسه گواهی دهنده TUV NORD آلمان تحت اعتباردهی NACI و TŪV AUSTRIA اتریش گردید
 

نظرات 0