شرکت تولید خودرو و صنعت خزر(سهامی خاص)

جزئیات خبر

Image

بازدید جناب آقای  مهندس مرادی قائم مقام محترم اجرائی مدیرعامل محترم گروه صنعتی ایران خودرو و جناب آقای  مهندس نهاوندی مدیر محترم حراست گروه صنعتی ایران خودرو از شرکت خودروسازیخزر

نظرات 0