شرکت تولید خودرو و صنعت خزر(سهامی خاص)

جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت ایران خودرو مازندران:

اين رکورد تولید در ایران‌خودرو مازندران، برای نخستین بار از زمان اعمال تحریم‌های ظالمانه به ثبت رسیده است.
کارکنان شرکت ایران خودرو مازندران توانستند با تلاش جهادی، کل تولید سال ۱۳۹۸ را جابجا و رکورد جدیدی ثبت نموده و برگ زرین دیگری به افتخارات شرکت ایران‌خودرو بیافزایند.
همکاران سخت کوش شرکت ایران‌خودرو ثابت کردند در سالی که مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذازی نمودند کسب رکورد و جهش در تولید با توکل به خداوند، تلاش و همت میسر می شود.
کارگران ایران‌خودرو مازندران، موفقیت شكست رکورد تولید همراه و همگام خود در سال جهش تولید را جشن گرفتند.

نظرات 0