شرکت تولید خودرو و صنعت خزر(سهامی خاص)

جزئیات خبر

جمعی از پرسنل و دوستداران زمین پاک  شرکت خودروسازی خزر اقدام به جمع‌آوری زباله از محوطه شرکت نمودند.

این امر مهم بصورت مداوم در زمان های مختلف انجام می پذیرد.

با جمع آوری زباله ها از محیط کار، نتیجه مثبت آن به خود کارکنان این شرکت بر می گردد.

نظرات 0