شرکت تولید خودرو و صنعت خزر(سهامی خاص)

جزئیات خبر

Image

به گزارش ايكوپرس، فريدون احمدي  نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب گفت: مشاركت شركت ها ي دانش بنيان در طرح جهاد خودكفايي قطعات پيشرفته خودرو باعث تسريع در روند اين امر مي شود.
وي از آمادگي وحمايت مجلس شوراي اسلامي از خودروسازان كشور براي تحقق بومي سازي قطعات پيشرفته خودرو خبر داد و اظهار کرد: شركت هاي دانش بنيان به عنوان بازوي قدرتمند صنعت خودروي كشور براي بومي سازي اين قطعات هستند و دراين زمينه گام هاي تازه اي برداشته اند.
احمدي ضمن رد موضوع احتكارخودرو توسط خودرو سازان تاكيد كرد: كسري قطعات خودروهاي موجود در پاركينگ خودروسازان نيازمند نقدينگي است و مجلس شوراي اسلامي حامي توليد است و از آن حمايت مي كند.
نماينده مردم زنجان در عين حال اظهارداشت: خودروسازان بايد با حفظ كيفيت و احترام به مشتري خودروهاي ناقص را تكميل و تحويل مشتريان بدهند.
نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، ثبات مديريت را عامل مهمي در توسعه و شكوفايي صنعت خودروسازي كشور ارزيابي  كرد و افزود: ثبات مديريت در شركت ايران خودرو باعث شده كه اين شركت خودرو سازي از گردنه تحريم ها به سلامت عبور كند.
نماينده مردم زنجان يادآور شد: مديريت مهندس يكه زارع باعث كاهش هزينه هاي سر بار توليد به ميزان قابل توجهي شده است كه اين امر مي تواند الگويي براي صنعت و اقتصاد كشور باشد.
وي ابراز اميدواري كرد همه دستگاه هاي مسوول با حمايت اصولي از اين صنعت  زمينه هاي رشد و توسعه زير ساخت اين صنعت را در دوران رونق توليد و خودكفايي با هدف مقابله با تحريم آمريكا بيش از پيش فراهم سازند.

نظرات 0